Winkelmand (0)

  1. Uw winkelmand is leeg
Totaal € 0,00
Subtotaal € 0,00
Toon winkelmand

Algemene actie-voorwaarden ‘VIP on Tour’’- Loterij Waardecheque

 

Algemeen

Rivièra Maison ( Besloten Vennootschap) gevestigd aan de Beiraweg 15 te Amsterdam organiseert op woensdagavond 4 september 2019 een promotioneel kansspel. Door deelname aan het kansspel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden.

Deelname aan dit kansspel kan alleen op deze avond in de 4 participerende filialen;

Maastricht, Den Haag, Laren, Amsterdam Buitenveldert

Rivièra Maison behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het kansspel stop te zetten of/en deze algemene voorwaarden te veranderen.

Aanpassing of verandering van de actievoorwaarden of van de actie, zal door Rivièra Maison bekend gemaakt worden via de website.

Deze algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie over het kansspel zijn te verkrijgen via de website van Rivièra Maison.

 

Deelname Actie

Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland te hebben.

Iedereen wie zijn naw gegevens heeft ingeleverd tussen 5-19 november 2019 in één van de Nederlandse Riviera Maison Stores speelt automatisch mee.

Een deelnemer kan slechts één keer een prijs winnen en eenmalig deelnemen. Deelnemers wie de prijs van €1.000 hebben gewonnen, zijn uitgesloten van de prijs van €10.000.

Medewerkers van Rivièra Maison en dealers van Rivièra Maison zijn van deelname uitgesloten.

Rivièra Maison is bevoegd een deelnemer uit te sluiten indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor een prijs.

 

Communicatiekosten

Aan het spel zijn geen communicatiekosten verbonden.

 

Prijzen

Er worden 5 prijzen weggegeven, te weten:

4 keer een waardecheque van € 1.000,- ( onder de deelnemers per filiaal 1 cheque).

Daarnaast wordt 1 waardecheque van € 10.000,- euro uitgegeven (onder alle deelnemers van de 4 participerende filialen).

De totale waarde van het prijzenpakket is € 14.000,-.

Waardecheques dienen voor 24 december 2019 verzilverd te worden.

Waardecheque kan niet in delen worden besteed.

Goederen aangeschaft met de Waardecheque kunnen niet worden geretourneerd.

De prijzen/waardecheques zijn niet inwisselbaar voor contanten en niet overdraagbaar.

 

 

Toekenning prijzen

Er vind 1 nieuwe trekking plaats onder alle deelnemers wie zijn naw gegevens hebben ingeleverd in één van de Nederlandse Riviera Maison Stores.

De winnaar van een prijs wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

De winnende sleutels worden op donderdagavond 20 november om 12:00 uur 2019 via de website en nieuwsbrief van Rivièra Maison kenbaar gemaakt.

Om toekenning van de prijs mogelijk te maken dient de winnaar zich te identificeren en de sleutel of het aankoopbewijs (totaalbedrag € 25,00 of hoger) welke recht gaf op de deelname aan de loterij/ de sleutel.

 

Persoonsgegevens

De deelnemer verleent aan Rivièra Maison toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door Rivièra Maison beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan het kansspel op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Rivièra Maison aan het beheer van de website en de organisatie van het kansspel besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Rivièra Maison openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Rivièra Maison niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Rivièra Maison in het leven roepen. Rivièra Maison is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) dit kansspel. Rivièra Maison is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het kansspel maakt


Op dit spel is Nederlands recht van toepassing.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Door deelname aan gaat Deelnemer akkoord met deze Algemene Actie voorwaarden.

 

Voor vragen en klachten kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Rivièra Maison, afdeling Marketing.